INNO24-leirillä ideoitiin yön tunteina

Ilmoittauduin työkaverini yllyttämänä INNO24-leirille, vaikken tiennyt yhtään, mistä oli kyse. Leirillähän on aina mukavaa!  Kotiläksynä ennen leiriä oli opus Kantapään kautta joka oli nopealukuinen ja mielenkiintoinen kokoelma julkkisten mokatarinoita. Itselleni jäi parhaiten mieleen neuvo siitä, mitkä tehtävät pitää delegoida: ne, joita ei osaa ollenkaan ja ne, jotka osaa jo tosi hyvin. Näitä tehtäviä tehdessä kun ei kehity eikä kehitä luultavasti mitään uutta. Sen sijaan kun nämä delegoi mahdollisuuksien mukaan eteenpäin, jää enemmän aikaa ja energiaa keskittyä niihin, jotka osaa ”jotenkuten” ja voi keksiä ja kehittää niihin jotain uutta.

Läsnäolon syvempi ulottuvuus

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Mikkelin ammattikorkeakoulu järjestivät yhdessä” Kansalaisvaikuttamisen nykytila ja tulevaisuus” -nimetyt kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 14. -15.2.2013 Mikkelissä.  Seminaari oli monin tavoin mielenkiintoinen tapahtuma, joka ei ole toistaiseksi saanut paikallisessa mediassa ansaitsemaansa näkyvyyttä: Ensimmäiseksi seminaari oli konkreettinen malliesimerkki niin kansallisesti kuin paikallisestikin kovasti toivotusta yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöstä. Toiseksi tapahtuma keräsi jopa 250 osallistujaa, joista osa tuli myös maamme rajojen ulkopuolelta. Kolmanneksi tapahtumaan osallistui tasapuolisesti sekä opiskelijoita, opettajia, kehittäjiä että tutkijoita eri koulutusorganisaatioista.  Seminaari onnistui erinomaisesti.

Herää kysymys mistä on kysymys?

KINOS -hankkeen tavoitteena on Mikkelin toisen- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden innovaatio-osaamisen kehittäminen. Innovaatiot, innovatiivisuus ja luovuus ovat käsitteitä joita jossain määrin jopa yliviljellään yleisessä puheessa, mutta joiden konkretisointi ja merkitykset uhkaavat usein jäädä hämärän peittoon. Kun tähän yhdistetään vielä erilaiset koulutusorganisaatiot joiden päätehtävänä on oppimisen tuottaminen, herää helposti kysymys mistä on kysymys? Eli mistä me oikeastaan puhumme puhuessamme ”koulutusorganisaatioiden innovaatiotoiminnasta”?