Herää kysymys mistä on kysymys?

KINOS -hankkeen tavoitteena on Mikkelin toisen- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden innovaatio-osaamisen kehittäminen. Innovaatiot, innovatiivisuus ja luovuus ovat käsitteitä joita jossain määrin jopa yliviljellään yleisessä puheessa, mutta joiden konkretisointi ja merkitykset uhkaavat usein jäädä hämärän peittoon. Kun tähän yhdistetään vielä erilaiset koulutusorganisaatiot joiden päätehtävänä on oppimisen tuottaminen, herää helposti kysymys mistä on kysymys? Eli mistä me oikeastaan puhumme puhuessamme ”koulutusorganisaatioiden innovaatiotoiminnasta”?