Pysyvää on jatkuva muutos

Päällimmäinen syy miksi valitsin vapaaehtoisen Innovaatiojohtamisen-kurssin on kohtaamani muutosvastarinta uusia ideoita kohtaan työpaikoilla. Muutosvastarinta on ilmiönä kiinnostava ja yrityksen johdolle äärimmäisen hankala asia. Opin kurssin aikana kuitenkin nopeasti, että innovaatiojohtaminen on paljon muutakin kuin vapaan kulttuurin luomista ja uusien ideoiden istuttamista yritykseen.

KINOS

Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämä vaatii meiltä yhä enemmän taitoja joiden oppiminen pelkästään luokkahuoneessa on mahdotonta. Toiminta työelämässä ei perustu enää opitun tiedon toistamiseen, vaan tiedon ja toimintamallien rakentamiseen yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa.  Tämä taas edellyttä mm. kykyä verkostoitua, innovatiivisuutta, yrittäjämäisyyttä sekä yhteiskehittelyn taitoja. Koulutuskentälle työelämän muutos heijastuu uudenlaisten pedagogisten mallien kehittämisenä ja entistä tiiviimpänä yhteistyönä, sekä muiden koulutusorganisaatioiden, että työelämän kanssa.