Läsnäolon syvempi ulottuvuus

Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Mikkelin ammattikorkeakoulu järjestivät yhdessä” Kansalaisvaikuttamisen nykytila ja tulevaisuus” -nimetyt kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 14. -15.2.2013 Mikkelissä.  Seminaari oli monin tavoin mielenkiintoinen tapahtuma, joka ei ole toistaiseksi saanut paikallisessa mediassa ansaitsemaansa näkyvyyttä: Ensimmäiseksi seminaari oli konkreettinen malliesimerkki niin kansallisesti kuin paikallisestikin kovasti toivotusta yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöstä. Toiseksi tapahtuma keräsi jopa 250 osallistujaa, joista osa tuli myös maamme rajojen ulkopuolelta. Kolmanneksi tapahtumaan osallistui tasapuolisesti sekä opiskelijoita, opettajia, kehittäjiä että tutkijoita eri koulutusorganisaatioista.  Seminaari onnistui erinomaisesti.