KINOS

Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämä vaatii meiltä yhä enemmän taitoja joiden oppiminen pelkästään luokkahuoneessa on mahdotonta. Toiminta työelämässä ei perustu enää opitun tiedon toistamiseen, vaan tiedon ja toimintamallien rakentamiseen yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa.  Tämä taas edellyttä mm. kykyä verkostoitua, innovatiivisuutta, yrittäjämäisyyttä sekä yhteiskehittelyn taitoja. Koulutuskentälle työelämän muutos heijastuu uudenlaisten pedagogisten mallien kehittämisenä ja entistä tiiviimpänä yhteistyönä, sekä muiden koulutusorganisaatioiden, että työelämän kanssa.

Design of Professional Profiles for entrepreneurs

COMONO Comunicacion’s core business is Business Communication and Dissemination for Enterprises. Our headquarter is in Malaga, Spain. We innovate in the way we work with companies. We work on the key business message through ideation and design processes. This is based on the identification of the customers’ needs and expectations and the efficiency and effectiveness of the channels. However, I found a true personal motivation on coaching entrepreneurs; in order to help them to grow, to show them a different way to think, instead of dying diving in a traditional business plan, or even a traditional introduction letter.