KINOS-innovaatiotoiminnan malli

Innovaatiotoiminnan_malli

KINOS-hankkeessa on suunniteltu ja pilotoitu monipuolisesti erilaisia toimintamalleja oppilaitosten innovaatiotoiminnan edistämiseksi. Mallin toiminnot ovat valikoituneet useiden pilotointien joukosta jatkamisen arvoisiksi toimintamalleiksi ja oppimisympäristöiksi.

a)      INNO24h-leiri: Leirin konsepti perustuu Nuori Yrittäjyys 24h -leirin ideaan. KINOS-hankkeessa konseptia muokattiin niin, että osallistujina olivat henkilökunnan edustajat. Toiminnan suunnittelusta ja vetämisestä vastasivat opiskelijat ulkopuolisen innovointiyrityksen avustuksella. Vuorokauden aikana 37 eri oppilaitosten edustajaa ratkoi aitoja alueen yrittäjien caseja. Sekä henkilökunta, opiskelijat että mukana olleet yrittäjät kokivat toimintamallin jatkamisen arvoisena.

b)      Yhteiset suunnittelufoorumit: Yhteisillä suunnittelufoorumeilla tarkoitetaan koulutuksen ja opetuksen suunnittelusta vastaavien henkilöiden säännöllisiä tapaamisia lukukausittain. Kohtaamisten tarkoituksena on löytää nykyistä enemmän yhteisiä, opetukseen kytkeytyviä projekteja. Foorumeissa syntyneitä ja esille tulleita ideoita viedään myös INNOPANKKIin, jossa ne ovat jatkojalostettavissa ja avoimesti hyödynnettävissä.

c)      INNOPANKKI: INNOPANKKI on hankkeessa kehitetty virtuaalinen ideoiden keruu- ja jatkojalostusalusta. INNOPANKKI on kaikille avoin ja sijaitsee osoitteessa www.innopankki.fi. Oppilaitosten lisäksi se palvelee alueen elinkeinoelämää. INNOPANKKIin voi kuka tahansa käydä syöttämässä ideansa tai kiinnostavan havaintonsa. Ideoita voi kommentoida ja ”peukuttaa”.  Ideoiden käsittely on kuvattu prosessimallilla, jossa on nimetty myös vastuuhenkilöt.  INNOPANKIN avulla opettajat voivat löytää helpommin aitoja caseja opetukseen ja tiivistää yhteistyötään alueen muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi INNOPANKKI tarjoaa myös näkökulmia strategiatyöhön, nostaen esille ajassa ilmeneviä trendejä.

d)     KINOS-jory: KINOS-joryssä Mamkin, Esedun, Mikkelin yliopistokeskuksen ja Otavan Opiston johtajat kokoontuvat säännöllisin väliajoin päivittämään organisaatioiden kuulumiset ja etsimään yhteisiä projekteja. Tapaamisten tarkoituksena on tiivistää organisaatioiden välistä yhteistyötä, löytää synergiaetuja sekä välttää toimintojen päällekkäisyyksiä.

e)      Yhteiset opiskelijaprojektit: Säännöllisesti 1 – 2 kertaa vuodessa toteutettavat KINOS-organisaatioiden opiskelijoiden osaamista hyödyntävät, aitoihin toimeksiantoihin perustuvat projektit. Yhteisissä projekteissa opiskelijat pääsevät työskentelemään eri ammattialojen kanssa aivan kuten työelämässäkin.

f)       Blogi:  innovaatiotoiminnassa mukana olevat tahot  jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään innovaatiotoimintaan liittyen.

g)      Oppimiskeitaat: KINOS – organisaatioiden kampuksia yhdistetään virtuaalisesti oppimiskeitaiksi (www.oppimiskeidas.fi), joissa hyödynnetään eri talojen toimintaa oppimisen edistämiseksi. Oleellista ei ole niinkään tekniikka kuin se miten sitä käytetään opetuksessa.

h)     Osuuskunta: KINOS –organisaatioiden yhteinen sekä opettajia että opiskelijoita palveleva osuuskunta.

i)        Yhteisiä seminaareja yhteisistä teemoista: Yhteisesti järjestettyjä seminaareja yleisesti kiinnostavista teemoista.

Kaikki edellä mainitut toiminnot tukevat ja edistävät oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä alueellista innovaatiotoimintaa.