Julkaisut

Loppujulkaisu

Mamk/Kyamk Research Publication

Kinos-hanke oppilaitosten innovaatiotoiminnan kehittäjänä

Educational organizations´innovation competences