Innovatiivisuus särkee turvallisuutta rikkomalla totuttuja rutiineja ja käytänteitä

Asia ja alue ei ollut uusi ja tuntematon aloittaessani tämän kurssin. Se on palauttanut mieleeni ne monet hetket, jolloin olen käyttänyt hyväkseni luovan työn tekniikoita erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tradenomiopiskelun että töiden ja harrastusten parissa. Kurssi on myös muistuttanut ihmisten loputtomasta luovuudesta ja innostuksesta sekä vahvistanut näkemystäni siitä, että mistä tahansa ongelmasta ihminen onkaan kiinnostunut, hän hyötyy erilaisten menetelmien joustavasta käytöstä. Aina voi oppia jotain uutta.

6961206321_b11b83dcde_z

Luovuus on kiehtova, mutta myös pelottava voima, joka tarjoaa mahdollisuuden luoda, kehittää ja korvata paremmilla olosuhteilla epätyydyttävät. Se vapauttaa ahdistavista rajoituksista ja kuluttavista sidoksista eri lokeroihin. Se innostaa, kannustaa ja vetää mukaansa kokemaan uutta, näkemään asioita eri kanteilta ja synnyttämään uutta järjestystä tuttuihin tapoihin ja systeemeihin. Opiskelijan budjetilla eläminen, asuminen omakotitalossa ja pitkien aikojen viettäminen saaressa on ollut omassa elämässäni jo käytännön pakosta totuttanut tähän ja kurssilla siihen on päässyt syventymään teoreettiselta pohjalta.

Kurssin annissa on koottu näkemyksiä luovasta ja innovatiivisesta työstä sekä sen johtamisesta, ja olen saanut tiiviin yleiskuvan. Se kannustaa laajentamaan ja syventämään tietämystäni luovuuden potentiaalista ja siinä käytettävistä tekniikoista. Tunnusomaista on ollut asioiden monipuolinen pohdiskelu sekä kannustus ennakkoluulottomaan, uutta luovaan ajatteluun, mikä on lisännyt omaa rohkeuttani kohdata haasteita. Liiemmin en yleensä harrasta tulevaisuudessa elämistä, mutta tässä on siihenkin joutunut orientoitumaan ubiikkiyhteiskuntaa miettiessä.

Innovatiivisuus särkee turvallisuutta rikkomalla totuttuja rutiineja ja käytänteitä. Se pakottaa luopumaan hyväksi havaitusta ja ennakoidusta, lisää epävarmuutta ja murtaa käsitykset todellisuuden olennaisistakin syy-seuraussuhteista. Se pakottaa muuttamaan käsitystä omasta persoonallisuudesta, sillä uudet ideat ovat usein ristiriitaisia ja niiden miettiminen lisää konflikteja ja vastakkainasetteluja erilaisten ihmisten välillä.

Innovaatiot syntyvät ilmapiirissä, jossa ongelmia ei pidetä uhkina eikä esteinä, vaan mahdollisuuksina, jossa torjunnan sijaan tuetaan ja jossa yrittämistä ja saavutuksia arvostetaan. Luovuuden työkalut vahvistavat ihmisten luovaa ajattelua auttamalla ihmistä laajentamaan omaa kapasiteettiaan. He oppivat yhdistämään tahdon, ymmärryksen ja voimavarat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Niitä tarvitaan yhteisössä, jossa rohkeus ja halu pirstoa yleisinä totuuksina pidettyjä perusoletuksia ovat vajavaiset, jotta sielläkin uskalletaan kokeilla rajoja.

On havaittu, että investointi työntekijöiden koulutukseen parantaa tuottavuutta enemmän kuin pääomahyödykkeisiin panostaminen. Innovaatioihin kannustavaa kannattaa käyttää hallinnollisissa ja tuotannollisissa prosesseissa- Innovaatiomenetelmien avulla voi hakea räätälöityjä ratkaisuja konkreettisiin ongelmiin, kuten tuotannon tehostaminen tai virheiden karsiminen. Ne auttavat määrittelemään uudentyyppisiä mahdollisuuksia sekä paikantamaan toisenlaisia ongelmia kuin ennen. Sen kautta keksitään uusia tuotteita, palveluja ja menetelmiä.

Innovaatiojohtamisella tavoitellaan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhdessä suorittamista, koska jokainen työ on osa laajempaa kokonaisuutta, jatkuvasti muuttuvaa työnjakoa. Energia ja voima tulee kohdistaa yhteisiin tarkoituksiin haastamalla toisiaan ajattelemaan uudella tavalla ja tuottamaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Innovaatiojohtamisella luodaan pohjaa luovuuden työkalujen kehittämiselle, testaamiselle ja vertaamiselle sekä eri menetelmien vaikuttavuuden koettelemiselle. Avoimet innovaatioalustat oli minulle uusi ja mielenkiintoinen tuttavuus, ja uskon käyttäväni niitä jatkossakin omien ideoideni esittelyyn.

Innovaatiojohtaminen vahvistaa yhteisön kykyä tuottaa jatkuvasti uutta arvoa sidosryhmilleen ja jäsenilleen, sillä arvo ei kasva vain tekemällä kuten ennenkin on tehty, vaikka hyvin olisikin tehty. Voimavaroja tulee yhdistää, perinteisiä rajoja ja sidonnaisuuksia särkeä, vanhasta päästää irti ja murtautua ulos perinteisistä lokeroista.

Innovaatiojohtaminen mahdollistaa luovuuden teknologian hyödyntämisen työssä. Luovuutta opitaan parhaiten käytännön tekemisellä, erilaisia menetelmiä hyödyntämällä sekä osaamista jalostamalla. Innovaatiojohtaminen pyrkii opastamaan radikaaliin ja kriittiseen, jopa vaaralliseenkin ajatteluun tänä hajanaisena ja sirpaleisena aikana. Tämä kurssi on vahvistanut päätöstäni, että innovaatiot ovat tulevaisuudessa oma urasuuntani, johon pohjalla oleva markkinoinnin koulutus antaa sopivan vahvistuksen.

Heidi Paukkunen, Kyamk

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


− 1 = kaksi

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>