KINOS

Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämä vaatii meiltä yhä enemmän taitoja joiden oppiminen pelkästään luokkahuoneessa on mahdotonta. Toiminta työelämässä ei perustu enää opitun tiedon toistamiseen, vaan tiedon ja toimintamallien rakentamiseen yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa.  Tämä taas edellyttä mm. kykyä verkostoitua, innovatiivisuutta, yrittäjämäisyyttä sekä yhteiskehittelyn taitoja. Koulutuskentälle työelämän muutos heijastuu uudenlaisten pedagogisten mallien kehittämisenä ja entistä tiiviimpänä yhteistyönä, sekä muiden koulutusorganisaatioiden, että työelämän kanssa.

teaser

Mikkelissä toteutetun KINOS – hankkeen tavoitteena on ollut kehittää mukana olevien koulutusorganisaatioiden henkilöstön innovaatio-osaamista sekä yhteinen innovaatiotoiminnan malli. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) ja osatoteuttajat ovat Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (PYK), Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Otavan Opisto. Kyseessä on kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Etelä-Savon ELY-keskuksen tukema hanke. Työskentely alkoi syksyllä 2011 ja on edennyt laajalla rintamalla koskettaen pääasiallisen kohderyhmän eli opettajien ja henkilökunnan lisäksi johtajia, opiskelijoita ja yrittäjiä. Hankkeessa on tarjottu koulutusta, seminaareja ja benchmarkingmatkoja sekä ennen kaikkea luotu foorumeita yhteisille kohtaamisille. Toiminta kiteytyi viiteen keskeiseen teemaan: 1) innovaatiotoiminnan lähtötilan kartoitus sekä eDelfoi –menetelmällä kerätyt visiot alueen tulevaisuudesta, 2) valmennukset ja benchmarkingmatkat, 3) kehittämistehtävät, 4) pilotoinnit ja 5) tulosten julkaiseminen ja levittäminen.

KINOS –organisaatioiden henkilökunnat jakautuivat moniammatillisiin ja moniorganisatorisiin ryhmiin kehittääkseen yhdessä  opetuskokeiluja. Näiden hyvin erilaisten kokeiluiden tuloksia esitellään näillä nettisivuilla elämän makuisesti; positiivisine kokemuksineen ja haasteineen. Hankkeessa on toteutettu kaikkiaan 33 erilaista toimenpidettä, joissa on ollut yhteensä n. 1300 osallistujaa. Kokeilujen pohjalta koottiin  koulutusorganisaatioiden yhteinen innovaatiotoiminnan malli. Malliin valikoituivat hyväksi havaitut oppimisympäristöt ja toimintamallit, joiden kehittämistä jatketaan hankkeen jälkeen. Myös tämä nettisivusto uusine blogikirjoituksineen jatkaa elämäänsä hankkeen jälkeenkin toimien innovaatiotoimintaan liittyvien kokemusten jakamisväylänä.

Innovaatiotoiminnan perusedellytyksiä ovat erilaisuuden hyödyntäminen ja itsensä haastaminen. Molemmista näistä saatiin hankkeen aikana runsaasti kokemusta. Innovaatiotoiminta ei ole aina helppoa, mutta yleensä äärimmäisen palkitsevaa. Valmennusryhmäläisten sanoin ”Asenne ratkaisee”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


viisi × = 15

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>