Tunnelmia opiskelijailtapäivästä

KINOS-hanke järjesti innovaatioiltapäivän opiskelijoille 6.2.2013 Kenkäverossa Mikkelissä. Innovaatioiltapäivään kutsuttiin kolmen oppilaitoksen opiskelijoita. Mukaan kutsutut oppilaitokset olivat hankkeessakin tiiviisti mukana olevat Mikkelin ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammattiopisto ja Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikkö. Osallistuneet opiskelijat ovat kaikki mukana oman oppilaitoksensa opiskelija-aktiivitoiminnassa. Osallistuneet ovat Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta MAMOKin hallituksen ja edustajiston jäseniä, Etelä-Savon ammattiopiston Opiskelijayhdistys Esedu ry:n hallituksen jäseniä ja The Student Organization of Aalto University School of Economics Mikkeli Campus Probba ry:n hallituksen jäseniä.

IMG_2709

Päivän tavoitteena oli tuoda opiskelijanäkökulmaa KINOS -hankkeeseen, luoda yhteistyötä eri oppilaitosten opiskelijoiden välille ja koota opiskelijoiden ideoita innovatiiviseen yhteisölliseen oppimiseen ja käytännön esimerkkejä yhteistyön pohjaksi. Eri oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ideoitiin tulevaisuuden ja jatkuvuuden näkökulmasta.

Alustuksen jälkeen osallistujat jakautuivat omien oppilaitostensa mukaisesti kolmeen ryhmään keskustelemaan siitä, mitä innovaatiotoiminta on ja mitä sen tulisi olla omassa oppilaitoksessa. Ryhmissä keskusteltiin muun muassa oppilaitosten hyvistä käytänteistä ja työelämäyhteyksistä. Keskustelun tarkoituksena oli avata osallistujille mitä innovaatio tarkoittaa opiskelijan näkökulmasta sekä auttaa näkemään mitä kaikkea innovaatiotoiminta omassa oppilaitoksessa nyt jo on ja mitä se voisi tulevaisuudessa olla.

Keskustelun tavoitteena oli myös rohkaista ja valmistaa opiskelijoita työskentelyn seuraavaan vaiheeseen, jossa jakauduttiin kolmen hengen ryhmiin muiden oppilaitosten opiskelijoiden kanssa. Kaikissa ryhmissä oli yksi edustaja kustakin mukana olleesta oppilaitoksesta. Ryhmien tehtävänä oli tuoda esille mitä hyviä käytänteitä ja ideoita omassa oppilaitoksessa on jo nyt ja niiden perusteella suunnitella yhteistyöcase jossa on huomioituna sekä oppilaitosten että työelämän roolit. Ryhmät tuottivat viisi erilaista yhteistyöcasea.

Tämän kaltainen tapaaminen järjestettiin ensimmäistä kertaa. Innovaatioiltapäivä oli onnistunut kokemus. Iltapäivän päätteeksi osallistujilta kerätty palaute oli pääasiassa positiivista. Palautteen pohjalta voidaan todeta, että tällaisten yhteistyötapaamisten tarve on suuri ja tulevaisuudessa yhteistyötä tulee tehdä ja kehittää enemmän. Palautteesta käy myös ilmi, että opiskelijat eivät ole aiemmin osanneet ajatella yhteistyömahdollisuuksia eri oppilaitosten välillä, mutta kokivat iltapäivän antaneen uutta näkökulmaa ja innostusta asiaan. Opiskelijat toivat myös esille, että heidän olisi hyvä tavata eri oppilaitosten opiskelijoita jo opintojen aikana, sillä esimerkiksi valmistumisen jälkeen työelämässä voi päästä työskentelemään eri koulutusasteilta valmistuneiden kanssa samaan yritykseen.

Opiskelijoiden ryhmissä tuottamat ideat oli suunniteltu eri oppilaitosten vahvuudet ja osaamisalueet huomioon ottaen sekä vahvasti kaikkien oppilaitosten yhteistyön näkökulmasta. Useat ryhmät olivat ottaneet huomioon myös maakunnan vahvuudet ja yritysyhteistyön.

Iltapäivän perusteella voidaan myös todeta, että uusien oppimisteknologioiden, opetusmenetelmien ja innovaatioiden onnistumiseksi on tärkeää luoda avoin ja rento ympäristö opiskelijoiden aidolle kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle.

Yhteisöpedagogi Elisa Suominen ESEDU
Yhteisöpedagogiopiskelija Jassin Rezai
MAMOK:n pääsihteeri Sanni Kirmanen, MAMK

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


2 × = kaksi

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>