Herää kysymys mistä on kysymys?

KINOS -hankkeen tavoitteena on Mikkelin toisen- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden innovaatio-osaamisen kehittäminen. Innovaatiot, innovatiivisuus ja luovuus ovat käsitteitä joita jossain määrin jopa yliviljellään yleisessä puheessa, mutta joiden konkretisointi ja merkitykset uhkaavat usein jäädä hämärän peittoon. Kun tähän yhdistetään vielä erilaiset koulutusorganisaatiot joiden päätehtävänä on oppimisen tuottaminen, herää helposti kysymys mistä on kysymys? Eli mistä me oikeastaan puhumme puhuessamme ”koulutusorganisaatioiden innovaatiotoiminnasta”?

legot2

KINOS -hankkeen tavoitteena on Mikkelin toisen- ja korkea-asteen koulutusorganisaatioiden innovaatio-osaamisen kehittäminen. Innovaatiot, innovatiivisuus ja luovuus ovat käsitteitä joita jossain määrin jopa yliviljellään yleisessä puheessa, mutta joiden konkretisointi ja merkitykset uhkaavat usein jäädä hämärän peittoon. Kun tähän yhdistetään vielä erilaiset koulutusorganisaatiot joiden päätehtävänä on oppimisen tuottaminen, herää helposti kysymys mistä on kysymys? Eli mistä me oikeastaan puhumme puhuessamme ”koulutusorganisaatioiden innovaatiotoiminnasta”?

Pekka Berg on määrittänyt innovatiivisuuden luovuuden ja toimeenpanokyvyn tulokseksi. Luovuuden tuottamat ideat muuttuvat innovaatioiksi vasta kun niistä pystytään jalostamaan tuotteita tai palveluita. Erityisen haasteellista innovaatiotoiminnassa on Alf Rehnin mukaan se, että ihmisten on vaikea ottaa sitä vakavasti. Syynä tähän on hänen mielestään se, että olemme tottuneet elämään jo olemassa olevan (menneen) tiedon varassa, kun taas innovaatiotoiminta on tulevaisuutta josta kukaan ei voi etukäteen tietää. Innovaatiotoiminta tulisikin olla rajojen rikkomista ja uusien toimintatapojen etsimistä: Saku Tuomisen sanoin ”halu tehdä asioita uudella tavalla paremmin.”

Mitä tämä tarkoittaa koulutuskontekstissa jossa organisaatioiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa oppimista? Koulutusorganisaatioiden innovaatiotoiminta kiteytyy pitkälti pedagogisiin toimintamalleihin jotka tukevat ja luovat mahdollisuuksia innovaatioiden synnylle. Innovaatioita syntyy tyypillisimmin eri alojen ja erilaisten ihmisten välisen yhteistyön tuloksena. Ideat jalostuvat innovaatioiksi yhteisöllisen työskentelyn kautta. Mahdollistamalla opiskelijoiden, opettajien ja työelämänedustajien muodostamat ns. oppivat yhteisöt pystymme luomaan alustoja innovaatioiden synnylle. Kiteytetysti: oppiminen tapahtuu yhteisöllisesti aitojen case:ien kautta.

KINOS -hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda toimintamalli koulutusorganisaatioiden (MAMK, ESEDU, AALTO, HY/Ruralia ja Otavan Opisto) yhteisen innovaatiotoiminnnan mahdollistamiseksi. Työskentely alkoi syksyllä 2011 ja on edennyt laajalla rintamalla koskettaen pääasiallisen kohderyhmän eli opettajien ja henkilökunnan lisäksi johtajia ja opiskelijoita. Hanke päättyy tämän vuoden lopussa ja sitä rahoittaa ESR. Hankkeessa on tarjottu koulutusta, benchmarkingmatkoja sekä ennen kaikkea luotu foorumeita yhteisille kohtaamisille. Tarvetta yhteistyölle on selkeästi olemassa ja mikä tärkeintä, myös tahtoa.

Tämä vahva yhteistyön halu tuli esille myös opiskelijoille suunnatussa innovaatiotoiminnan kehittämispäivässä. Kenkäveroon oli kutsuttu yhteensä 20 opiskelijayhdistysten hallitusten edustajaa ESEDU:sta, MAMK:sta ja Aallosta pohtimaan mitä innovaatiotoiminta on opiskelijoiden näkökulmasta ja ennen kaikkea mitä sen tulisi olla? Aluksi jokaisen oppilaitoksen opiskelijat miettivät ryhmissä oman talonsa jo toimivia käytänteitä.

Sen jälkeen työskentely jatkui muodostamalla sekaryhmät, eli jokaisessa ryhmässä oli edustaja kustakin oppilaitoksesta. Tehtävänä oli suunnitella konkreettinen yhteistyöcase jossa jokaisella oppilaitoksella ja työelämällä on roolinsa. Alkukankeus osoitti miten jännittävää, jopa pelottavaa uusien, eri ammattikuntien edustajien kohtaaminen voikaan olla. Toisaalta taas lopputuloksena oli huikeita keskusteluita mm. asenteista, yhteistyön merkityksestä sekä konkreettisia caseja joita voidaan lähteä viemään eteenpäin.

Saman tyyppistä ristipölytystä on luvassa myös koulutusorganisaatioiden johtajille ja päälliköille suunatussa iltapäivässä jossa teemana on Innovatiotoiminnan johtaminen. Ensimmäinen vastaavan tyyppinen päivä pidettiin marraskuussa ja siellä nousikin esille toive palata asian ääreen uudelleen. Opettajat ja muu henkilökunta ovat työskennelleet yhdessä jo pidemmän aikaa omien ns. kehittämistehtäviensä kanssa. Viisi moniammatillista ja moniorganisatorista ryhmää pilotoivat suunnitelmiansa tänä keväänä.

Tässä blogissa nämä ihmiset jakavat kokemuksiaan yhteistyöstä ja innovaatiotoiminnasta; sen riemuista ja haasteista. Tervetuloa mukaan!

Eeva Kuoppala, Projektipäällikkö
Mikkelin ammattikorkeakoulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


yhdeksän − 7 =

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>