teaser

Tämän päivän ja tulevaisuuden työelämä vaatii meiltä yhä enemmän taitoja joiden oppiminen pelkästään luokkahuoneessa on mahdotonta. Toiminta työelämässä ei perustu enää opitun tiedon toistamiseen, vaan tiedon ja toimintamallien rakentamiseen yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa.  Tämä taas edellyttä mm. kykyä verkostoitua, innovatiivisuutta, yrittäjämäisyyttä sekä yhteiskehittelyn taitoja. Koulutuskentälle työelämän muutos heijastuu uudenlaisten pedagogisten mallien kehittämisenä ja entistä tiiviimpänä yhteistyönä, sekä muiden koulutusorganisaatioiden, että työelämän kanssa.

Lue lisää...

Päiväkirja-ajatuksia innovaatiojohtamisesta

Valitsin kurssin, koska haluan oppia johtamisesta mahdollisimman laajasti sekä uskon, että tulevaisuudessa tarvitsemme innovaatiojohtamista paljon enemmän kuin nyt, vaikka en tiennyt mitä se innovaatiojohtaminen pitää edes sisällään? Sana innovaatio toi minulle mieleen jotain uutta, erilaista ja menestykseen johtavaa toimintaa. Tällaiset lähtökohdat minulla oli tammikuussa kurssia aloittaessa.

6785061870_8721b885ca_z
Lue lisää...

Innovatiivisuutta etsimässä

Innovatiivisuus, mitä se on? Entä mitä innovaatio todella tarkoittaa? Miten näitä voidaan johtaa? Miksi sitä pitäisi johtaa? Nämä olivat niitä kysymyksiä, jotka ajoivat minut tälle kurssille. Suoria vastauksia näihin kysymyksiin ei ole, mutta kurssi herätti silti hyviä ajatuksia ja näkemyksiä tästä aiheesta. Mitä minä nyt sitten ajattelen innovaatiosta ja innovatiivisuudesta?

6937669789_9ec73b41ff_z
Lue lisää...

Miten asiat voisi tehdä paremmin?

Olen aina ollut sitä mieltä, että kaikesta on hyvä tietää, vaikka kaikki ei kiinnostaisikaan. Ja
kun oppii ymmärtämään paremmin, saattaa jopa kiinnostua aiheesta enemmänkin. Lähdin
siis hyvin avoimin mielin ja uteliaani opiskelemaan innovaatioita ja niiden johtamista!

6806199596_333c13b13a_z
Lue lisää...